نماد سایت سیستم fm200 – شرکت فاراد صنعت چابک

شارژ سیلندر fm200

شارژ سیلندر FM200

سیلندرهای حاوی گاز fm200 بعد از تخلیه نیاز به شارژ مجدد دارند که این عمل توسط کارگاههای مورد تآیید اتحادیه فروشندگان تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و یا شرکتهای دارای صلاحیت سازمان آتشنشانی و خدمات آتشنشانی انجام میشود و بهتر است از شرکتها و افراد  فاقد صلاحیت این عمل انجام نپذیرد.

در مراحل شارژ بعد از تعمیر ونشت گیری شیر و سیلندرو اطمینان از عدم هر نوع نشتی  گاز fm200 به داخل سیلندر تزریق و بعد از آن برای تأمین فشار مورد نظر از گاز نیتروژن استفاده و فشارمورد نظر تأمین میشود .

شرکت فاراد صنعت چابک دارای پروانه کسب از سوی اتحادیه فروشندگان تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و دارای صلاحیت از سوی سازمان خدمات ایمنی و آتشنشانی آماده شارژ انواع سیلندرهای fm200 است .

خروج از نسخه موبایل