سرویس و نگهداری سیستم FM200

سیستمهای اعلام و اطفائ حریق بعد از نصب و راه اندازی برای کارکرد صحیح و به موقع  نیاز به سرورس و نگهداری دوره ای مطابق با چک لیست استاندارد  میباشند .و چک لیست نگهداری مطابق با ظوابط سازمان آتش نشانی و مطابق با NFPA  میباشد.

در ساختمانهای بلند مرتبه و ساختمانهای تجاری یا بیمارستانها بعد از اینکه حریق شوع فعال شدن شد سیستمهای اعلام حریق وظیفه هشدار و سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک وظیقه اطفاء حریق اتوماتیک را برعهده دارند .

چنانچه مراحل سرویس و نگهداری این سیستمها به موقع . بدرستی انجام نشود به دلیل عدم کارکرد صحیح خسارات جانی و مالی زیادی را به بار خواهد آورد از این رو نگهداری و سرویس تجهیزات اعلام حریق شامل موارد زیر میباشد

سرویس و نگهداری

تست دتکتورها

در هر مرحله  از عملیات سرویس و نگهداری تمام دتکتورها باید تست شود و چنانچه تعداد دتکتورها بالا باشد باید به صورت انتخابی تعدادی از آنها تست گردد . ازآنجا که انواع دتکتور مانند دتکتور دودی ،دتکتور حرارتی ، دتکتور گازی و .. وجود دارد هر دتکتور بستگی به سنس مورد نظر تست میشود .

دتکتور دودی که نسبت به دود حساس است با اسپری تست دتکتور دود تست میشود .

دتکتورهای حرارتی با توجه به اینکه نسبت به حرارت در دماههای مختلف حساس هستن با دستگاه حرارتی تست دتکتور در دماههای مختلف میتوان تست کرد.

دتکتورهای گازی از گاز استاندارد متان یا گاز استاندارد مونو اکسید کربن با توجه به مدل دتکتور گازی تست میشود .

تنظیف دتکتورها

با توجه به اینکه روی برد الکترونیکی از دو عدد  ال ای دی برای تشخیص دود استفاده میشود و این چراغهای ال ای دی بعد از مدتی توسط گردو غبار محیط کثیف شده و نیاز به غبار روبی و تنظیف دارند توسط دمنده باد غبار روبی شده یا توسط اسپری مخصوص که دارای محلول  استاندارد است تنظیف میشوند .

تست شستی اعلام حریق

با فشاردادن شستی، رکز کنتل اعلام حریق فعال شده و در سیستم متعارف شستی در آن صب است به رنگ قرمز نمایش داده میشود .و در سیستم آدرسپذیر آدرس شاستی مورد نظر اعلام خواهد شد . و شستی با کلید مخصوص دوباره به حالت اول برمیگردد .

تست آژیر

روی مرکز کنترل اعلام حریق دکمه ای برای تست آژیر در نظر گرفته شده است که با فشار دادن آن آژیر ها به صدا در می آیند و با فشار دادن دکمه قطع صدای آژیر، صدای آن قطع میشود

تست باطری

از آنجا که بیشتر باطری های مورد استفاده ،باطری های ۱۲ ولت میباشند هر ماه با اندازه گیری ولتاژ باطری از صحت کارکرد آن چه در زمان حال و آسنده اطمینان حاصل پیدا کنیم و در صورت کاهش ولتاژ بلافاصله باطری مورد نظر تعویض شود

تست تلفن کننده

بلا فاصله بعد از فعال شده دتکتورها و شستی آژیر بصدا در می آید و با فعال شدن آزیر ها تلفن کننده تحریک و فعال میشود و با توجه به شماره های تماس  شده در آن ،شروع به شماره گیری میشود .

تست مرکز کنترل

مرکز کنترل دارای کلید است که بعد از فشاردادن آن تمام چراغها ی روی آن فعال میشود همچنین با انجام موارد زیر صحت کارکرد مرکز کنترل مشخص میشود

با تست دتکتورها و شستی آلارم حریق در مرکز کنترل به نمایش درامد و زون یا آدرس مورد نظر اعلام میشود .

با بازکردن هد دتکتور از پایه سیم یندی شده روی مرکز کنترل اعلام حریق خطای مدار باز به روِیت میرسد .

با قطع فیشهای هر کدام از باطری ها خطای باطری نشان داده میشود.

موارد فوق صحت کارکرد مرکز کنترل را نشان میدم