مشـاوره ، طراحـی ، تأمیـن ، اجـرا ، سـرویس و نگهـداری سیستـم های اعلام و اطفاء حریـق

اخـذ تأییدیه آتش نشانـی / فـروش ، شـارژ و تست هیدرو استاتیـک کپسول آتش نشانـی

تهـران ، فلکه دوم صـادقیه ، مجتمع تجـاری- اداری افـق ، طبقه پنجـم اداری ، واحـد ۵۰۴

تلفـن : ۵۲ و ۵۱ ۸۰ ۲۲ ۴۴ ۰۲۱ /   فکـس :  ۶۹ ۴۹ ۲۴ ۴۴ ۰۲۱    تلگـرام ، واتـس اپ : ۴۹۹۵ ۱۵۱ ۰۹۳۳    

 

مـراکـز درمـانـی
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲ بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200 در اتاق UPS
۳ بیمارستان شهید دکتر لواسانی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200 اتاق سرور
۴ بیمارستان قلب تهران مشاوره ، طراحی ، تأمین و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۵ آزمایشگاه پاتو بیولوژی دانش مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۶ بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) شارژ سیلندر اطفاء حریق با گاز FM200
۷ مرکز ملی تحقیقات راهبردی و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران شارژ سیلندر اطفاء حریق با گاز FM200
بـانـکها و موسسات مـالـی
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ بانک صنعت و معدن شارژ کپسولFM200
۲ بانک پارسیان مشهد مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۳ بانک پارسیان تبریز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200اتاق سرور و خزانه
۴ بانک پارسیان شیراز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200اتاق سرور و خزانه
۵ بانک پارسیان اصفهان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۶ بانک پارسیان کرج مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۷ بانک پارسیان استان البرز شعبه مرکزی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200اتاق خزانه
۸ بانک صادرات تبریز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۹ بانک توسعه تعاون مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۰ بانک اقتصاد نوین (شعبات تهران) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200به همراه نگهداری و سرویس دوره ای سیستم اعلام  و اطفاء حریق
۱۱ بانک اقتصاد نوین (شعبات استانها) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200به همراه نگهداری و سرویس دوره ای سیستم اعلام و اطفاء حریق
۱۲ بانک قوامین مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۳ بانک سرمایه (ساختمان مدیریت مرکزی) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۴ موسسه مالی کارسازان آینده شعبه نواب مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۵ بانک مهر ایران شعبه قم مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۶ بانک مهر ایران شعبه بیرجند مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۷ پست بانک کانکس های سیار ATM مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۸ بانک مهر ایران شعبه زاهدان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۹ مرکز داده پردازی سداد (مرکز سرور بانک ملی) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲۰ ساختمان مرکزی بانک کشاورزی نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
حمل و نقل هوایـی-دریایـی-زمینـی
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ سازمان هواشناسی فرودگاه شیراز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲ فرودگاه همدان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۳ هواپیمایی تابان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۴ سازمان راهداریو حمل و نقل جاده ای تهران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200 اتاق سرور
۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بندرعباس مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200اتاق سرور
فرهنگـی و آموزشـی
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ دانشگاه آزاد سازمان مرکزی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم شارژ گاز FM200 به همراه تست هیدرواستاتیک
تجـاری
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱  شرکت Ronix مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200 در اتاق سرور و اتاق UPS
مخابراتـی
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ سایت ایرانسل تهران-غرب بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۲ سایت ایرانسل تهران-شرق بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۳ سایت ایرانسل تبریز بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۴ سایت ایرانسل اصفهان بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۵ سایت ایرانسل شیراز بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۶ سایت ایرانسل مشهد بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۷ سایت ایرانسل بابل بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۸ سایت ایرانسل همدان بازسازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200
۹ شرکت ارتباطات زیرساخت ساختمان مرکزی شارژ کپسولFM200
۱۰ شرکت جیرینگ  (همراه اول) مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۱ شرکت مایکروتل مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۲ سایت ایرانسل سنندج شارژ کپسولFM200 در محل پروژه
۱۳ شرکت نیروی غرب شارژ کپسول FM200 و تست هیدرواستاتیک
شـرکت های پخـش و تولیـد
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ شرکت ایران خودرو (ایسیکو) شارژ کپسولFM200
۲ شرکت پرتو صنعت مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۳ کارخانه سیمان آبیک مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران تست هیدرواستاتیک کالیبراسیون گیج تعمیر شیرشارژ کپسول FM200 ( 2 تن )
۵ شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ( DMT ) شارژ سیلندر FM200
۶ امداد خودرو ایران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
هتـل و مهمانـسرا
ردیف عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ هتل NOVOTEL-IBIS  فرودگاه امام (ره) شارژ کپسول FM200
سازمانـی و اداری
ردیف                عنوان و محل پـروژه شـرح خدمات
۱ سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲ شرکت پترو ایران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۳ شرکت کالای پتروشیمی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۴ اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۵ اداره ثبت استان قم مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۶ اداره راه و شهرسازی استان تهران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۷ اداره آب و فاضلاب روستایی شیراز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۸ سازمان تأمین اجتماعی شیراز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۹ شرکت آب و فاضلاب منطقه ای آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۰ سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۱ اداره صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۲ مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۳ سازمان بنادر و دریانوردی ایران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۴ استانداری تهران مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۵ گمرک باشماق مریوان مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۶ اداره کل آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۷ شرکت سهامی آب منطقه ای البرز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۸ سحاب پرداز مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۱۹ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران شارژ کپسول FM200
۲۰ شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲۱ شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق با گاز FM200
۲۲ شرکت برق منطقه ای اصفهان شارژ گاز FM200
۲۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان شارژ کپسول FM200
۲۴ اداره استاندارد شارژ کپسول FM200