صلاحیت و گواهینامه ها به شرح ذیل می باشد:

مجری و وارد کننده مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

دارای صلاحیت پیمانکاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عضو انجمن شرکت های پیمانکاری حریق

عضو اتحادیه فروشندگان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

دارای صلاحیت پیمانکاری از سوی وزارت کار

مجری و تامین کننده شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی

امید است همکاری این شرکت با سازمان ها ، ادارات و شرکتهای محترم به عمل آید.