تست هیدروستاتیک بدنه سیلندر FM200

 

تست هیدروستاتیک چیست ؟ باتوجه به خواص شیمیایی گاز موجود در داخل سیلندر و تحت فشار بودن انها، خوردگی و خستگی آلیاژ سیلندرها از توجه بالایی برخوردار است. بدین منظور بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرها جزو الزامات بوده تا حتی الامکان از بروز خطرات و آسیب ها جلوگیری به عمل آید. شرکت آزما گستر نیما با در اختیار داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ISO /IEC 17025 و آزمایشگاه همکار استاندارد تهران و تجهیزات به روز و پرسنل آموزش دیده دارای کامل ترین دامنه کاری در حوزه آزمون دوره ای انواع سیلندرهای بدون درز و درزدار تا ظرفیت فشار ۵۰۰ بار می باشد.

 

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای فولادی بدون درز بر اساس استاندارد  ملی به شماره ۶۷۹۲:۱

این استاندارد روش صحیح بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر گاز فولادی بدون درز قابل حمل برای ذخیره گازهای فشرده و گاز مایع شده تحت فشار با ظرفیت های آبی ۵/۰ تا ۱۵۰ لیتر را ارایه می نماید.سیلندر کامپوزیت و استیلن در دامنه کاربرد این استاندارد نمی باشد.

 

بازرسی وآزمون دوره ای سیلندر های گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۲۸۶۴:۲

این استاندارد روش صحیح بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های گاز آلیاژ آلومینیوم بدون درز قابل حمل برای ذخیره گازهای فشرده و گاز مایع شونده را تا ظرفیت آبی ۱۵۰ لیتر ارایه میدهد سیلندر استیلن و سیلندر کامپوزیت با آلیاژ آلومینیوم در دامنه کاربرد  این استاندارد نیست.

۳:بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربنی بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۸۷۵۳

بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۸۷۵۳ بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز فولادی قابل حمل با ساختمان جوش شده ، مختص ذخیره سازی گازهای متراکم ، مایع شونده ی تحت فشار با ظرفیت ۵/۰ تا ۱۵۰ لیتر و در صورت کاربرد با ظرفیت بالاتر تا ۴۵۰ لیتر انجام میگیرد.

 

بازرسی و آزمون سیلندرهای فولادی با ساختمان جوش شده قابل حمل و پر کردن مجدد،برای گاز مایع LPG 4: براساس استاندارد ملی به شماره ۱-۸۴۱

این استاندارد کلیه سیلندرهای فولادی قابل حمل و پر کردن مجدد با ساختمان جوش شده با ظرفیت آبی ۵/۰ تا ۱۵۰ لیتر را شامل میشود. این استاندارد برای سیلندرهای مورد استفاده برای ذخیره LPG به عنوان مخزن سوخت خودروها و لیفتراک ها کاربرد ندارد.

 

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز قابل حمل بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۴۹۵۳:۵

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های کمر پیچ و تمام پیچ قابل حمل گاز،دارای لایه داخلی آلومینیومی،فولادی یا غیر فلزی یا بدون لایه داخلی با ظرفیت آبی ۵/۰ تا ۴۵۰ لیتر برای ذخیره سازی گازهای فشرده ، مایع شونده یا حل شده بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۴۹۵۳ انجام میگیرد.

روش آزمون و ویژگیهای ساخت سیلندر و مخزن گاز کلر بر اساس استاندارد ملی به شماره ۶۵۹۱:۶

روش آزمون دوره ای سیلندرهای بدون درز کلر و جوشکاری شده که به صورت ۳ تکه جوشکاری و ساخته شده اند، بر اساس استاندارد ملی به شماره ۶۵۹۱ انجام میگیرد.

 

آتش خاموش کن پودری دستی بر اساس ایتاندارد ملی به شماره ۸۶۹:۷

آتش خاموش کن پودری نوعی از وسایل امداد آتش نشانی  است که در اثر سوراخ کردن و یاباز کردن مکانیزم عمل کننده آن فشار گاز فشرده ای که در فشنگ گاز یا در مخزن اصلی مخلوط با پودر را به خارج پرتاب می کند.بر اساس این استاندارد ملی به شماره ۸۶۹،آزمون آتش خاموش کن پودری  و دستی بین ۱ تا ۱۴ کیلو گرم انجام میگیرد.

 

بازرسی و مراقبت فنی آتش خاموش کن چرخدار و قابل حمل بر اساس استاندارد ملی به شماره ۲-۹۴۲۴:۸

آتش خاموش کن قابل حمل محتوی یک ماده خاموش کننده آتش که میتواند توسط واکنش فشار داخلی به طور مستقیم روی آتش اعمال و تخلیه شود.این استاندارد برای آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل کاربرد دارد و خاموش کننده های مورد استفاده در هواپیما ،کشتی و خودروها خارج از دامنه کاربرد این استاندارد است.

.